Інформатика 2 клас, 35 годин (1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Інформація

Поняття про інформацію.

Зміст та завдання курсу «Інформатика».

Сприймання людиною інформації.

Властивості інформації.

Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.

Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації.

Пристрої для роботи з інформацією.

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Учень/учениця:

має уявлення про інформацію;

розуміє за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію;

для чого вивчають інформатику;

розрізняє приватну та публічну інформацію;

наводить приклади видів інформації за способом сприймання;

властивостей інформації (без називання терміну) на конкретних прикладах;

називає правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики;

дотримується правил безпечного користування пристроями у кабінеті інформатики;

використовує у своєму мовленні слова інформація, інформатика, приватна, публічна інформація та називає 3 сучасних пристрої для роботи з інформацією.

Учень/учениця:

має уявлення про різноманіття сучасних пристроїв для роботи з інформацією;

наводить приклади використання пристроїв для роботи з інформацією у школі, вдома;

уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої (за умови їх використання);

уміє знаходити необхідні для роботи значки на Робочому столі та розпочинає роботу в програмах;

орієнтується в середовищах для перегляду зображень, читання текстів, слухання музики та завершує роботу з ними;

уміє використовувати маніпулятори для вибору та переміщення об’єктів;

уміє змінитимовні режими на клавіатурі та ввести окремі символи;

уміє відшукати необхідну інформацію в тексті та виділити частину тексту;

прагне використовувати пристрої з навчальною метою;

володіє навичками раціональної організації робочого місця;

використовує у своєму мовленні слова робочий стіл, програма, комп’ютер, ноутбук, смартфон, клавіатура, мишка, тачпад (за умови використання).

Комп’ютери та інші пристрої

Комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією.

Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв.

Робочий стіл. Значки робочого столу.

Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання, мови), слухання мелодій (музичне мистецтво).

Виділення обраного тексту в середовищах для читання.

Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.

Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

Інформація

Поняття про інформацію.

Зміст та завдання курсу «Інформатика».

Сприймання людиною інформації.

Властивості інформації.

Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.

Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації.

Пристрої для роботи з інформацією.

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Комп’ютери та інші пристрої

Комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією.

Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв.

Робочий стіл. Значки робочого столу.

Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання, мови), слухання мелодій (музичне мистецтво).

Виділення обраного тексту в середовищах для читання.

Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.

Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

Інтернет

Початкові уявлення про Інтернет. Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Вікно браузера. Кнопки керування вікном. Маніпуляції з вікном.

Вкладки браузера. Посилання. Закладка.

Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація.

Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок.

Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпуляторами, клавіатурою.

Перегляд навчальних відео, картин художників, читання текстів, вдосконалення навичок усного рахунку в математичних тренажерах.

Графіка

Поняття ком’ютерної графіки. Програми для створення за змінювання графічних зображень. Створення зображень.

Зображення з геометричних фігур. Змінювання готових зображень.

Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.

Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень.

Пошук зображень в Інтернеті для природознавства (музичного та образотворчого мистецтв, читання тощо). Право на зображення. Розрізнення дозволів на використання чужих зображень.

Команди та виконавці

Поняттям команди. Порівняння команди й спонукального речення. Команди й виконавці.

Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі. Виконання послідовних дій. Пошук помилок в послідовності дій.

Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування.

Порівняння двох або більше предметів.

Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками. Назви групи однорідних предметів. Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів.

Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях; об’єднання предметів у групи, вилучення зайвого за певними ознаками.

Учень/учениця:

має уявлення про інформацію;

розуміє за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію;

для чого вивчають інформатику;

розрізняє приватну та публічну інформацію;

наводить приклади видів інформації за способом сприймання;

властивостей інформації (без називання терміну) на конкретних прикладах;

називає правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики;

дотримується правил безпечного користування пристроями у кабінеті інформатики;

використовує у своєму мовленні слова інформація, інформатика, приватна, публічна інформація та називає 3 сучасних пристрої для роботи з інформацією.

Учень/учениця:

має уявлення про різноманіття сучасних пристроїв для роботи з інформацією;

наводить приклади використання пристроїв для роботи з інформацією у школі, вдома;

уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої (за умови їх використання);

уміє знаходити необхідні для роботи значки на Робочому столі та розпочинає роботу в програмах;

орієнтується в середовищах для перегляду зображень, читання текстів, слухання музики та завершує роботу з ними;

уміє використовувати маніпулятори для вибору та переміщення об’єктів;

уміє змінитимовні режими на клавіатурі та ввести окремі символи;

уміє відшукати необхідну інформацію в тексті та виділити частину тексту;

прагне використовувати пристрої з навчальною метою;

володіє навичками раціональної організації робочого місця;

використовує у своєму мовленні слова робочий стіл, програма, комп’ютер, ноутбук, смартфон, клавіатура, мишка, тачпад (за умови використання).

Учень/учениця:

має загальні уявлення про Інтернет; пояснює призначення програми-браузера;

уміє розпочати роботу в браузері, додавати вкладки, закривати вкладки, завершувати роботу з браузером; відкривати необхідні для навчання сторінки через закладки, переходити за посиланнями, переглядати навчальне відео чи його заданий фрагмент; змінити розмір вікна браузера, згорнути, розгорнути вікно;

розрізняє дитячу інформацію та інформацію для дорослих;

розуміє про існування вікових обмежень на перегляд вмісту сторінок;

наводить при клади приватної та публічної інформації;

наводить приклади приватної інформації, яку не повідомляють незнайомцям в Інтернеті;

дотримується правил безпеки в Інтернеті щодо нерозголошення приватної (особистої та сімейної) інформації;

має уявлення про початкові норми авторського права щодо використання інформації;

використовує у своєму мовленні слова браузер, Інтернет, вікно, вкладка, відкрити, закрити браузер, посилання, закладка, відео.

Учень/учениця:

має уявлення про комп’ютерну графіку та способи її подання;

впізнає значки та назви середовищ для створення та змінювання графічних зображень;

уміє створювати найпростіші зображення та змінювати їх, використовує для цього інструменти графічних редакторів;

додавати підписи чи коментарі з кількох слів до зображень;

уміє відшукати та переглядати в Інтернеті картину художника (задане зображення тварини, рослини тощо) та додати до закладок в браузері;

прагне поважного ставлення до особистої інформації інших людей;

називає 3-5 пристроїв, що використовуються для створення та опрацювання графічних зображень;

використовує у своєму мовленні слова зображення, картина, фото, палітра, дозвіл на використання.

Учень/учениця:

має уявлення про команду, виконавців; послідовність дій;

відрізняє команди від спонукальних речень;

вміє надавати команди виконавцю в середовищах програмування;

шукати помилки в послідовності команд;
наводить приклади послідовних дій в побуті;

знаходить повторюваність подій в казках, повторювані стани у природі;

знаходить помилки в поданих записах послідовних дій;

дотримується певного порядку дій в іграх;

об’єднує предмети в групу за певними ознаками, придумує назву групі;
вилучає зайві предмети з групи за ознаками, впізнає предмети за даними ознаками та обирає з групи;

об’єднує складові частини одного предмета в ігрових середовищах;

використовує у своєму мовленні слова команда, виконавець, порядок дій, послідовні дії.


Кiлькiсть переглядiв: 298

Коментарi