Відкрийте це посилання. Домашнє завдання на 2.03.2013 Функції в табличному процесорі
Функції в ЕТ та приклади. Презентація"Функції в ЕТ"

Логічні функції.

Логічні функції використовують для побудови логічних виразів, результат яких залежить від істинності умови, що перевіряється.
Функція ЕСЛИ
Для розв'язування логічних завдань застосовують умовну функцію ЕСЛИ.
Дія цієї функції грунтується на використанні булевої алгебри, у якій змінні можуть набувати тільки значення "ИСТИНА"або "ЛОЖЬ"(1 або 0). Ця функція має такий вигляд:
=ЕСЛИ(логічний вираз; вираз 1; вираз 2) =ЕСЛИ(В2>0;"додатні "; "від'ємні ")
У вираз 1 або вираз 2 можна записати вкладену функцію ЕСЛИ.
=ЕСЛИ(А2>6;ЕСЛИ(А2>9;" відмінно"; "добре ");ЕСЛИ(А2>3;"задовільно ";"знання дуже слабі "))
Функції И, ИЛИ
Якщо умов багато, записувати вкладені функції ЕСЛИ стає незручно. У цьому випадку на місці логічного виразу можна вказати одну з двох логічних функцій: И або ИЛИ.
Формат функцій однаковий: И(логічний вираз1; логічний вираз 2)
ИЛИ(логічний вираз 1; логічний вираз2;...)
Функція НЕ.
функція НЕ змінює на протилежне логічне значення свого аргумента.

02.03.2013.
Використання логічних функцій для опрацювання табличних даних.

Практична робота № «Робота з функціями в табличному процесорі»

Число вкладених функцій ЕСЛИ не має бути більшим від семи.

Використання вбудованих функцій в Excel

Кiлькiсть переглядiв: 1068

Коментарi