Увага! Домашнє завдання!
Дз. на 10.03.
№1.Записати в зошит та виконати програму обчислення суми 20 доданків, що мають вигляд дробу (i+1)/(i+2).
uses crt;
var s:real;
i,n:integer; {i=1,2,3,4,...n}
begin
writeln(' сума 20 доданків ');
writeln('vvecti n');
readln(n);
i:=1; s:=0;
while i<=n do
begin
s:=s+(i+1)/(i+2);
i:=i+1;
end;
writeln('summa=',s:6:2);
end. Після виконання програми результат запишіть у зошит. Цей рядок
writeln(i,' _ summa=',s:6:2); запишіть перед і:=і+1 в програму і виконайте програму. Зробіть висновок.
№2. Напишіть програму обчислення суми для десяти доданків вигляду n-i, де i=1,2,3,4,...10, а n -дане число.
Програму записати у зошит та виконати.
№3. На повторення. Тема Розгалуження.

Складіть програму для визначення існування трикутника зі сторонами a,b,c.Умова існування трикутника відома з геометрії : сума двох будь-яких сторін повинна бути більшою за третю. Отже, для всіх сторін умова "сума двох більша за третю" повинна виконуватися.
Програму записати в зошит та виконати.
Теорія. Розгалуження.
1. Перед else ; не ставиться
2. Складна умова записується в дужках (a>b) or (b>c)
3. Операторні дужки використовуються тоді, коли умові відповідають два або більше операторів. if a>b then begin max:=a; write(max);end;
Кiлькiсть переглядiв: 212

Коментарi