Практична робота №4 "Створення та редагування програм у середовищы програмування Паскаль"

Відкрий і читай Основи програмування

Домашня робота на 16.10. Скласти програми до таких задач: Відкрий документ

26.1. Магазин продає b автомобілів по ціні 5627 грн. за кожен. Знайти загальну виручку від продажу автомобілів.

27.2. Щоденно на молочній фермі надоюють по 1842 л молока. Знайдіть кількість молока, отриманого за довільний місяць (вводиться число днів в місяці).

28.3. Заробіток працівників на підприємстві склав х грн. Його потрібно поділити порівну між а працівниками. Виведіть заробіток кожного працівника.

29.4. В магазині продається тканина для костюму. Її ціна b грн. за кв. метр. Напишіть програму, яка підраховує і виводить на екран вартість куска цієї тканини довжиною х м і шириною 80 см.

30.5. Людина бажає обклеїти шпалерами довгу стінку в своїй квартирі. Довжина стінки а м, а висота b м. Рулон шпалер має довжину 12 м і ширину 80 см. Скільки будуть коштувати шпалери для всієї стінки, якщо ціна одного рулону k грн.?

Урок 1
Практична робота "Використання операцій div,mod"Програма графІКИ gIMP

1.Створення мови Паскаль.

2.Характеристика мови Паскаль – алфавіт, синтаксис, семантика.

3. Особливості алфавіту мови Паскаль: спеціальні символи, складені символи, розділові знаки.

4. Слова (зарезервовані, стандартні, ідентифікатори).

5. Структура програми на мові Паскаль.

6. Концепція типів змінних. Правила створення імен змінних у Паскалі.

7. Вирази, правила їх утворення та дій з ними.

8. Арифметичні операції, операції відношення, логічні операції.

9.Процедури введення та виведення.

10. Правила записування програм мовою Паскаль.

Мова програмування - це один з способів подачі алгоритму, що розрахований на виконавця комп'ютер (тут доречно згадати з дітьми взагалі що таке алгоритм, його властивості та форми подачі).

Будь-яка мова програмування характеризується трьома основними складовими: алфавіт, синтаксис і семантика.

Сукупність символів, які дозволяється використовувати при побудові опису програм мовою програмування, називають алфавітом цієї мови.

Сукупність правил (опису) побудови вказівок алгоритмів деякою мовою програмування називають синтаксисом мови програмування.

Правила семантики пояснюють, яке смислове значення має кожний опис і які дії повинен виконати комп'ютер під час виконання кожної команди.

В будь-якій мові програмування можна виділити чотири типи елементів, що використовуються при побудові описів програм:

символи,

слова,

вирази,

команди (оператори).

Задача№1. Відомо сторона квадрата а . Знайти площу квадрата та його периметр. Скласти програму, та виведіть результат площі та периметра.

Задача 2. У трикутнику АВС сторони – a,b,c . Обчислити периметр трикутника.
Скласти програму яка обчислює периметр та виводить результат і сторони трикутника.

Задача №3. За формулою рівномірного і прямолінійного руху v=s/t знайти пройдений шлях, а швидкість та час руху ввести з клавіатури довільно. Скласти програму.

Кiлькiсть переглядiв: 504

Коментарi