Розгалуження та вибір.

Увага! Д.з.
До уроку 1. Записати все у зошит та виконати програми.Презентація до уроку 1.
Домашнє завдання. Записати в зошит програми, блок-схеми.
1. Ввести цілі числа a,b,c і, якщо вони являються кутами трикутника, то вивести на екран вид трикутника(прямокутний, тупокутний, гострокутний).
uses crt;
var a,b,c:integer;
begin
writeln('vvesti a,b,c');
readln( a,b,c) ;
if a+b+c=180 then begin
if (a=90) or (b=90) or (c=90) then writeln ('пряма')
else
if(a<90) and (b<90) and (c<90) then writeln ('гостра')
else
if (a>90) or (b>90) or (c>90) then writeln('typokytnii')
end
else writeln ('no')end.
Увага! Д.З. на 13.03.2015
Скласти програми.
№1. За номером мысяця визначити кылькысть дныв у ньому.
№2. За номером уроку в понеділок визначити його назву.
№3. Більше з двох цілих чисел замінити їх сумою, а менше - поділити на 2.

За текстом програми складіть умову задачі

PROGRAM pr1;
VAR a,b,c : real;
BEGIN
write (‘ a,b,c -? ’); readln(a,b,c);
if a*a=b*c then write (‘так’)
else write (‘ні’)
END.

1. Запишіть умову того, що число а є:
а) парне; б) ділиться без остачі на 3; в) не ділиться без остачі на 3; г) непарне.

5. Ціну товару позначено змінною с. Яка умова того, що ціна:
а) не перевищує 20 грн; б) більша від 10 грн; в) 12 грн.?

Кiлькiсть переглядiв: 216

Коментарi